SON YAZILAR

Fen Nedir? – Ne İşe Yarar?

 Fen Nedir? – Ne İşe Yarar?
Okunuyor Fen Nedir? – Ne İşe Yarar?

Fen Nedir? Fen; fizik, kimya, matematik ve yaşambilimi yani biyolojiye verilen ortak addır. Fen bilimlerinin ilk ortaya çıkış ve hâlâ aynı güdülen amacı insan doğasına yardımcı olabilmek için ortaya konulan bilimsel kurgulardır. Bu amacın güdülme sebebi doğadaki her olayın Fen bilimlerinin bir parçası olmasıdır.

Fen bilimleri canlı veya cansız fark etmeksizin doğa ile ilgilenir ve aynı zamanda fen bilimleri ilkeler, kuramlar, olgular ve basamaklardan oluşmaktadır. Kavram; bir nesnenin, duygunun yahut düşüncenin zihindeki soyut ve genel bilinen bir tasarıma verilen addır. İlke; her türlü tartışmaların dışında kalan, üstün tutulan, ana düşünce, temel bilgi, temel kuraldır. Olgu; birtakım olay sonucu meydana gelen çıkarım, sonuçtur. Doğa kanunları; her defasında tekrarlanan ve belirli bir süreç içerisinde geçen, gerçekliği yahut aksi iddia edilemeyen olayların bütünüdür.

Fen Nedir

Doğa kanunlarına örnek verecek olursak; her hayvanın vahşi olduğu ya da günlük hayatımızdan örnek vermek gerekirse “Araçlar kırmızı ışıkta durur, yeşil ışıkta yol almaya devam ederler.” denilen çevre kanununu da örnek verebiliriz. Fen bilimleri, çevreyi tanımak ve gözlem yapmak içindir. Yapılan gözlemi açıklamak için hipotez kurmak gerekir. Kurulan hipotezi ispatlayabilmek ve geçerli kılabilmek için deneyler ve bilimsel metotlar kullanılır.

Fen bilimleri; astronomi, biyoloji, jeoloji, kimya gibi birçok alanların kökenlerini araştırmaktadır. Fakat bu bölümler kendi içlerinde ara bölümlere ayrılır. Fen bilimleri insanlık tarihinin var oluşundan beri doğaya ve insana katkı sağlayabilmek amacıyla devam ettirilmiştir. Art niyetli bilim adamları her ne kadar insanlığa zarar verecek biyolojik ve savaş silahları üretim amacı öne sürse de genel amacı iyiye yöneliktir.

Fen Nedir yazsınızı okuyanlar Mısır Piramitlerinin Sırrı Nedir? yazısına bakabilirler.

Yorum Yap